Information om Dadman

Både kvinder og mænd kan opleve at føle sig kønsdiskriminereret, men i forhold til hjemmet og børnene er det sikkert som ammen i kirken at det er mænd og fædre der står for skud. Og det går ud over børnene – både direkte og inddirekte.

Kønsdiskriminering af mænd og fædre foregår i princippet overalt. Det starter hos én selv, som undertrykt og steriotypt programmeret mand og far. Altså i hjemmet og derved også hos det andet køn hos kvinder som derved faktisk selv bliver kønsdiskrimineret i det de derved får positiv særbehandling.

Men værst bliver det ved domstolene og i statsamterne, når man som som en god og reel far –  blot vil leve op til sit forældreansvar, af pligt og af kærlighed til sine børn.

Kan også du se, at både medier og politikernes fokus på forældre er præget af en skævridning mellem køn typisk gennem en urimelig og forkert favorisering af kvinder og mødre – til skade for vores børn ?